Get Adobe Flash player

Музейные уроки

"ЗЯМЛЯ ПАД БЕЛЫМІ КРЫЛАМІ" ў 7 класе  (УРОК ПА НАРЫСЕ   У. КАРАТКЕВІЧА) Скачать

Падрыхтавала настаўніца беларускай мовы і літаратуры Паляшук Н.М 

 Мэта: садзейнічаць узбагачэнню ведаў сямікласнікаў па культуры і традыцыях беларускага народа; развіццю творчых здольнасцей вучняў; выхаванню ў іх цікавасці да культурнай спадчыны, любові да зямлі продкаў, пачуцця нацыянальнай годнасці.

Скачать

 

Вывучэнне нарыса У. Караткевіча “Зямля пад белымі крыламі” ў 7 класе. (Урок 2) Скачать 

Падрыхтавала настаўніца беларускай мовы і літаратуры Шепялюк Н С

Мэта: прыгадаць найбольш цікавыя эпізоды з жыцця пісьменніка; абагульніць вывучанае ў 1 раздзеле, акцэнтаваць увагу на прадметах хатняга ўжытку, прыладах працы беларусаў і праз іх апісанне даць уяўленне пра побыт вясковых людзей; развівавць звязнае маўленне; абуджаць цікавасць вучняў да мінулага, пачуццё нацыянальнай годнасці, выхоўваць любоў да роднай зямлі

Скачать

 

М. ЛЫНЬКОЎ. АПАВЯДАННЕ «ВАСІЛЬКІ» урок у 5 класе        Скачать

Падрыхтавала настаўніца беларускай мовы і літаратуры Паляшук Н.М 

Мэта:пазнаёміць вучняў з апавяданнем М.Лынькова “Васількі”; вучыць бачыць сувязь апісанняў прыроды з настроем і характарам чалавека; фарміраваць першаснае ўяўленне пра кампазіцыю твора, пра ролю дэталі ў спасціжэнні ідэйна-мастацкага зместу твора; далучыць вучняў да гераічных старонак барацьбы, мужнасці і самаахвярнасці дзяцей у гады Вялікай Айчыннай вайны

Скачать

 

Использование материалов музея на уроках истории  Скачать

Подготовил учитель истории  Свиридчук А.А

Музей - кладезь материалов, открытая книга с помощью которой ученик может получить глубокие знания и сделать изучение истории интересным, познавательным 

Скачать 

 

«Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и творчества.  “ Преступление и наказание ”  - философско-психологический роман. История замысла и проблематика»     Скачать 

Подготовила учитель русского языка и литературы Терлецкая З.Г

Цели урока:

  • использование возможностей школьного литературно-краеведческого музея для знакомства с жизненным и творческим путем писателя;
  • создать условия для самостоятельного поиска материала к проектам, способствовать развитию умения работать с дополнительными источниками, отбирать подходящий материал, готовиться к представлению своего проекта;
  • способствовать в процессе работы над проектами развитию познавательной активности и творческого мышления учащихся;
  • способствовать развитию умения учащихся выделять и понимать то главное в жизни писателя и его эпохе, что отразилось в его творчестве, анализировать, делать обобщения и выводы;
  • содействовать формированию чувства гордости за русскую литературу, воспитывающую у читателей нравственные качества: милосердие, любовь и сострадание к людям, а также интерес к творчеству Ф.М. Достоевского.

Скачать